JADUAL 
KELAS GX 
VIRTUAL

JADUAL KELAS-KELAS SENAMAN VIRTUAL

ISN

SEL

RAB

KHA

JUM

SAB

AHD

PAGI

 • Sixpack Attack

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Athletic HIIT Bootcamp

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Yoga Full Body Flow

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Jamaican Dance

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Bodyweight

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Yoga For Strong Back

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Sixpack Attack

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Cardio HIIT

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Zumba

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Sixpack Attack

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Energizing

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Yoga Full Body Flow

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Jazz Dance

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Zumba

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Zumba

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Energizing Yoga Flow

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Cardio HIIT

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Athletic HIIT Bootcamp

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Yoga Full Body Flow

  8:00 AM - 8:30 AM

 • Zumba

  9:30 AM - 10:00 AM

 • Athletic HIIT Bootcamp

  10:15 AM - 10:45 AM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  11:45 AM - 12:15 PM

 • Bodyweight HIIT Burner

  8:30 AM - 9:00 AM

 • Energizing Yoga Flow

  9:15 AM - 9:45 AM

 • Zumba

  10:30 AM - 11:00 AM

 • Cardio HIIT

  11:15 AM - 11:45 AM

TENGAH HARI

 • Bodyweight HIIT Burner

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Energizing Yoga Flow

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Jazz Dance

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Zumba

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Cardio HIIT

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Yoga For Strong Back

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Sixpack Attack

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Zumba

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Jazz Dance

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Jamaican Dance

  12:30 PM - 1:00 PM

 • Bodyweight HIIT Burner

  2:45 PM - 3:15 PM

 • Cardio HIIT

  4:15 PM - 4:45 PM

 • Jazz Dance

  5:00 PM - 5:30 PM

 • Yoga For Strong Back

  3:15 PM - 3:45 PM

 • Sixpack Attack

  5:00 PM - 5:30 PM

PETANG

 • Zumba

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Athletic HIIT Bootcamp

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Yoga Full Body Flow

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Sixpack Attack

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Atlhletic HIIT Bootcamp

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Zumba

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Yoga For Strong Back

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Yoga Full Body Flow

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Killer Cardio Kick Boxing

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Jamaican Dance

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Bodyweight HIIT Burner

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Jaimaican Dance

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Athletic HIIT Bootcamp

  9:15 PM - 9:45 PM

PILIH KEAHLIAN

Pakej keahlian

KEPERCAYAAN KAMI

Tentang GoFit