JADUAL 
KELAS GX 
VIRTUAL

JADUAL KELAS-KELAS SENAMAN VIRTUAL

ISN

SEL

RAB

KHA

JUM

SAB

AHD

PAGI

 • HIIT Cardio

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Strength Basics

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Calories torching/ Six-pack workout

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Zumba

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Calorie Torching/ Six-Pack Workout

  7:00 AM - 7:30 AM

 • HIIT Mobility

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Hip Hop

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Deep Stretch

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Yoga Cardio

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Hip Hop

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Strength Basics

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Yoga

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Strong Nation

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Yoga

  7:45 AM - 8:15 AM

 • HIIT Cardio

  9:00 AM - 9:30 AM

 • Iron Bars

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Yoga

  7:00 AM - 7:30 AM

 • Calorie Torching/ Six-Pack Workout

  7:45 AM - 8:15 AM

 • Deep Stretch

  9:00 AM - 9:30 AM

 • HIIT Cardio

  9:45 AM - 10:15 AM

 • Calorie Torching/ Six-Pack Workout

  8:00 AM - 8:30 AM

 • Deep Stretch

  9:30 AM - 10:00 AM

 • Hip Hop

  10:15 AM - 10:45 AM

 • Strength Basics

  11:45 AM - 12:15 PM

 • HIIT Cardio

  8:30 AM - 9:00 AM

 • Zumba

  9:15 AM - 9:45 AM

 • Iron Bars

  10:30 AM - 11:00 AM

 • Yoga

  11:15 AM - 11:45 AM

TENGAH HARI

 • Yoga

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Deep Stretch

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Strong Nation

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Strength Basics

  4:45 PM - 5:15 PM

 • HIIT Cardio

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Zumba

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Calories torching/ Six-pack workout

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Hip Hop

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Strength Basics

  12:00 PM - 12:30 PM

 • Yoga

  4:45 PM - 5:15 PM

 • Yoga

  12:30 PM - 1:00 PM

 • HIIT Mobility

  2:45 PM - 3:15 PM

 • Strong Nation

  4:15 PM - 4:45 PM

 • Yoga Cardio

  3:15 PM - 3:45 PM

 • Hip Hop

  5:00 PM - 5:30 PM

PETANG

 • HIIT Mobility

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Hip Hop

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Yoga

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Zumba

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Yoga

  7:45 PM - 8:15 PM

 • HIIT Cardio

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Calorie Torching/ Six-Pack Workout

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Deep Stretch

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Iron Bars

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Yoga Cardio

  6:15 PM - 6:45 PM

 • Zumba

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Strength Basics

  9:15 PM - 9:45 PM

 • Iron Bars

  6:15 PM - 6:45 PM

 • HIIT Cardio

  7:45 PM - 8:15 PM

 • Hip Hop

  9:15 PM - 9:45 PM

PILIH KEAHLIAN

Pakej keahlian

KEPERCAYAAN KAMI

Tentang GoFit